Výkrm býků

Vyšší imunizace odchovávaných telat s pomocí CALVICOL premium colostrum

Odchov telat na mléčných farmách je na vyšší úrovni, pokud je také optimální imunizace zvířat:

Maximalizace kvality odchovu telat s pomocí mikronizovaných vitamínů

Mikronizované vitamíny pro vyšší vitalitu v odchovu telat, selat, jehňat a kůzlat

Odchov telat s CALVISTART mikroživinami do krmiva pro telata a do mléčných náhražek

Odchov telat je o imunitě, výkonu a trávení

Krmná dávka ve výkrmu skotu s přídavkem OPTIBEEF; pro ziskový výkrm a nejlepší kvalitu masa.

OPTIBEEF v krmné dávce ve výkrmu skotu, přírodní promotér růstu.

HOKOSAN E; pro vitalitu zvířat

Mikronizované vitamíny pro vyšší vitalitu a výkonnost zvířat

HOKOSAN; náhrada injekční aplikace vitamínů pomocí orálního podání mikronizovaných vitamínů

Mikronizované vitamíny pro vyšší vitalitu a výkonnost zvířat